Kdo jsme?

Vždy, když se nás klienti ptají, co že to vlastně děláme, co to vlastně znamená Experience Design Consultant? Zkoušíme jim přiblížit na konkrétním příkladu. Pro tentokrát si dovolíme drobnou licenci citátu Jeffa Johnsona.

Vy jste Art Directoři nebo něco jako grafici?

                          Nikoli, ale v oblasti marketingové komunikace pracuji více než 15 let. Mám za sebou řadu úspěšných reklamních kampaní postavil jsem desítky websites, takže si mohu říct, že této problematice rozumím.

                            Inu, byla jsem 15 let artdirectorem v prestižních mezinárodních agenturách. Teď s odstupem a nadhledem pracuji s esencí všeho,
čemu jsem se naučila.

Hmm, takže designujete a programujete weby nebo aplikace?

                          Umím programovat v několika jazycích, ovládám všechny známé grafické a layout aplikace, ale když potřebuji grafika, copywritera nebo programátora - najmu si je.

                            Ne ne, techniku přenechávám mužům. Pokud jde o hry, každá má mít přitažlivost,  příběh a gradaci. Díky svým zkušenostem vím, jak v průběhu realizace neztratit směr. Což je důležité jak u her, tak v marketingové komunikaci obecně.

Takže jste něco jako creative shop nebo reklamní agentura?

                          Jistá podobnost tu je. Pracujeme přímo s klienty a často
i z reklamními agenturami. Pokud hovoříme o reklamě, tak naši roli spíše charakterizuje výraz Advertising Advisors.

                            Naší prací je naslouchat a zachycovat prvky, které jsou klíčové pro tvůrčí proces. Umíme rozvíjet hodnoty a myšlenky spojené s produktem tak, aby je pocítili i zákazníci a uživatelé. Aby jim mohli porozumět.

Aha, takže jste něco jako kreativní ředitelé?

                          Přihořívá, ale popravdě, většinou si nás najímají klienti na konzultace již připravených kampaní a marketingových strategií. Ve srovnání s kreativními řediteli jsme v pozici, kde máme větší nadhled. My se naštěstí můžeme soustředit přímo
na daný brand, konkrétní strategii, na reálnou situaci, ve které se náš klient a jeho produkt nachází.

                            Víte kolik komunikačního šumu, ztráty času, energie a nákladů tak našim klientům ušetříme?

Dobře, takže nejste programátoři ani art directoři
ani webdesigneři ani agentura ...Co to vlastně děláte?

Zkrátka jsme Experience Designeři. To znamená, že vytváříme nebo přizpůsobujeme věci,
aby co nejvíce odpovídali přirozeným zkušenostem. Prostě fungovali tak, jak lidé instinktivně očekávají. Aby vše bylo, jak si to autoři vlastně přáli. A je jedno, jestli se jedná o reklamní kampaň, website nebo průmyslový výrobek.

Lidé, v zápalu boje, občas pro stromy nevidí les a naše práce je vnést do kreativního procesu naše zkušenosti a nadhled.